۱۳۹۵/۱۲/۲۸

جیب


می گفت:" عید وقتیه که جیبت پر باشه حالا چه اول بهار باشه چه وسط پاییز "