۱۳۹۵/۰۱/۱۹

هشدار ای سایه ره تیره تر شد
     +
پ.ن : ناگه غروب کدامین ستاره ژرفای شب را چنین بیش کرده ست ؟ [ اخوان ثالث ]

برچسب‌ها: ,