۱۳۹۵/۰۴/۱۱رضا (پشت پنجره کلاس سهیل): مامان بابا خیلی خوبن سهیل...

به خدا...وقتی نیستن میفهمی...باورکن...به خاک آقام[حوض نقاشی-مازیار میری]


برچسب‌ها: