۱۳۹۵/۰۳/۲۷


شبی ز تیرگی دل سیاه گشت چنان که دیگر پاک نمی شود...


پ.ن : ویرگول را هر جا که خواستید بگذارید.دوجا اصولا میشود که ویرگولی بیاید.هر دو غرض است.