۱۳۹۵/۰۱/۰۸

تو هم هیچ هیچ هیچ یارم نبودی


خراج ملک ری پرداخت می کردم به زلفانت
تو هم هیچ هیچ هیچ بارم نکردی
تو آدم حسابم نکردی نکردی نکردی نکردی

برچسب‌ها: